Quạt Điều Hòa Erito

 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito 35 Lít EAC5000

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito 35 Lít EAC5000

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt Điều Hòa Erito EAC-5000

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-5000
  • Công suất: 150W
  • Lưu lượng gió: 5.000m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 35L
  • Diện tích làm mát : 35m2
  • Kích thước: 496*359*900
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-14000

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-14000

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-14000

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-14000
  • Công suất:480W
  • Lưu lượng gió: 14000m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 96L
  • Diện tích làm mát : 100m2
  • Kích thước: 810*560*1400
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-14001 (90 lít)

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-14001 (90 lít)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-14001

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-14001
  • Công suất: 600W
  • Lưu lượng gió: 14000m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 90L
  • Diện tích làm mát : 100m2
  • Kích thước: 810*560*1400
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-5001 (35 lít)

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-5001 (35 lít)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt Điều Hòa Erito EAC-5001

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-5000
  • Công suất: 150W
  • Lưu lượng gió: 5.000m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 35L
  • Diện tích làm mát : 35m2
  • Kích thước: 496*359*900
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng

   

  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-5510

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-5510

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-5510

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-5510
  • Công suất: 170W
  • Lưu lượng gió: 5500m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 35L
  • Diện tích làm mát : 40m2
  • Kích thước: 505×395×900
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-5511 (35 lít)

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-5511 (35 lít)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-5511

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-5511
  • Công suất: 200W
  • Lưu lượng gió: 5500m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 35L
  • Diện tích làm mát : 35m2
  • Kích thước: 600mm x 415mm x 990mm
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-7530

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-7530

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-7530

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-7530
  • Công suất: 230W
  • Lưu lượng gió: 7500m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 51L
  • Diện tích làm mát : 50m2
  • Kích thước: 615*410*1150
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-8000

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-8000

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-8000

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-8000
  • Công suất: 300W
  • Lưu lượng gió: 8000m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 50L
  • Diện tích làm mát : 55m2
  • Kích thước: 650*420*1120
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-8001 (50 lít)

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-8001 (50 lít)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-8001

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-8001
  • Công suất: 300W
  • Lưu lượng gió: 8000m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 50L
  • Diện tích làm mát : 65m2
  • Kích thước: 650*400*1120
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-8530

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-8530

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-8530

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-8530
  • Công suất: 310W
  • Lưu lượng gió: 8500m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 51L
  • Diện tích làm mát : 60m2
  • Kích thước: 615*410*1150
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-8531 (51 lít)

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-8531 (51 lít)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-8531

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-8531
  • Công suất: 230W
  • Lưu lượng gió: 7500m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 51L
  • Diện tích làm mát : 80m2
  • Kích thước: 615*410*1150
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-9500

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-9500

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-9500

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-9500
  • Công suất: 350W
  • Lưu lượng gió: 9.000m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 35L
  • Diện tích làm mát : 65m2
  • Kích thước: 701*425*1257
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC-9501 50 lít

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC-9501 50 lít

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC-9501

  • Tổng Quan
  • Model: EAC-9502
  • Công suất: 310W
  • Lưu lượng gió: 9.500m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 50L
  • Diện tích làm mát : 65m2
  • Kích thước: 701*425*1257
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Quạt điều hòa Erito EAC7000E

  0 out of 5

  Quạt điều hòa Erito EAC7000E

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Quạt điều hòa Erito EAC7000E

  • Tổng Quan
  • Model: EAC7000E
  • Công suất: 130W
  • Lưu lượng gió: 4000m3/h
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Dung tích bình nước: 51L
  • Diện tích làm mát : 20m2
  • Kích thước: 455mm x 450mm x 1.260mm
  • Hãng sản xuất: Erito
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
  Giá: Liên hệ